Casius logo
Offerte aanvragen Ik ben een vakman
Asbestverwijdering

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Asbest in of rondom je huis? Check op deze pagina hoe je moet handelen.

Wanneer er asbest in of rondom je huis bevindt is dat slecht nieuws, want in het ergste geval kan het schadelijk zijn voor je gezondheid. Verwijderen van asbest is dus aan te raden. Dat kun je het beste voor 2024 (laten) doen, want dan moet in heel Nederland in ieder huis asbest zijn verwijderd. Maar voordat asbest verwijderd mag worden, moet er een asbestinventarisatie uitgevoerd worden. Op deze pagina lees je meer over de kosten van het verwijderen van asbest en wat deze kosten bepaalt.

Wat kost asbest verwijderen?

De totale kosten voor asbestsanering verschilt enorm per situatie. De uiteindelijke prijs ligt aan de ruimte, de grootte ervan, het materiaal en de concentratie asbestvezels.

Voordat asbest verwijderd mag worden, moet er eerst een inventarisatie gemaakt worden. Gemiddeld kost dit €650 per inventarisatie. Als je asbest uit een ruimte van maximaal 35 m² wilt laten verwijderen, kost dit gemiddeld €1.100. Moeten asbesthoudende golfplaten van het dak verwijderd worden, dan begint de prijs bij €675 voor 10 m². Hieronder in de tabel zie je de gemiddelde kosten van het verwijderen van asbest per m².

Kostenpost Gemiddelde kosten
Asbestinventarisering:
- Type 0 €150
- Type A €350
- Type B €650 - €1.500
Asbest verwijderen
- Golfplaten: tot 10 m² €675
- Golfplaten: 11 - 20 m² €800
- Golfplaten: 21 - 30 m² €850
- Golfplaten: 31 - 50 m² €925
- Ruimte: tot 35 m² €1.050
- 2 ruimtes: tot 40 m² €1.150
- 3 ruimtes: tot 50 m² €1.450
- Meerdere ruimtes: tot 70 m² €1.700
Asbesthoudend materiaal verwerken
- Verpakking voor asbesthoudend materiaal €15 (geschikt voor 1.500 kg)
- Asbesthoudend materiaal storten €0 - €25 per 100 kg

Wil je graag advies speciaal gericht op jouw situatie en een offerte op maat? Vraag dan hier een offerte aan.

Wat bepaalt de prijs van de asbestsanering?

Wat de prijs bepaalt van de asbestsanering zijn de volgende zaken:

  • De asbestinventarisatie;
  • Of de asbest uit een ruimte verwijderd moet worden, of dat het dak uit asbesthoudende golfplaten bestaat;
  • Het storten van asbest bij de vuilstort.

Asbestinventarisatie

Voordat asbest verwijderd mag worden, moet eerst een asbestinventarisatie gemaakt worden. Bij een asbestinventarisatie worden monsters genomen van het materiaal waarvan wordt vermoed dat het asbest bevat. Deze monsters worden genomen door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) van een gespecialiseerd inventarisatiebedrijf, dat werkt volgens het geldende certificatieschema van de overheid.

Van de inventarisatie wordt een inventarisatierapport gemaakt, waarna er gestart kan worden met het verwijderen van asbest.

Er zijn drie typen asbestonderzoeken: type 0, type A en type B. Hieronder zie je een uitleg van ieder type onderzoek, zo weet je welke inventarisatie op jouw situatie van toepassing is.

  • Type 0 asbestonderzoek: Een type 0 onderzoek is een visuele beoordeling, waarbij er geen materialen worden afgebroken, maar alleen visueel wordt beoordeeld of er asbesthoudende materialen terug te vinden zijn. Type 0 onderzoek heeft als doel om vast te stellen of er asbest aanwezig is in het gebouw in kwestie. Dit wordt ook wel een ‘quick scan genoemd’. Een type 0 asbestonderzoek is niet geschikt om een asbestsanering te kunnen uitvoeren.
  • Type A asbestonderzoek: Bij een type A onderzoek wordt er een inspectie uitgevoerd of er eventuele aanwezige asbesthoudende materialen direct waarneembaar zijn. Een type A onderzoek lijkt dus veel op een type 0 onderzoek. Maar bij een type A onderzoek kan het nodig zijn om met handgereedschap een licht destructief onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld een plafond of muur een stukje openbreken. Zo kan de DIA een materiaalmonster nemen van bepaalde materialen.
    Als de asbestinventarisatie klaar is, wordt er een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit rapport is wettelijk vereist voordat er wordt begonnen met het slopen of verbouwen van het gebouw in kwestie. Een type A onderzoek wordt pas uitgevoerd wanneer bij het type 0 onderzoek blijkt dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het gebouw, of wanneer het vermoeden is dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.
  • Type B asbestonderzoek: Een type B onderzoek wordt alleen uitgevoerd als aanvulling op het type A onderzoek. Het type B onderzoek wordt uitgevoerd wanneer er bij de vorige onderzoeken een vermoeden rijst, dat er in het gebouw ook nog asbest aanwezig is, dat niet snel zichtbaar is. Dit type onderzoek wordt pas uitgevoerd als het vermoeden niet bevestigt kan worden, zonder zwaar destructief werk uit te voeren, ofwel de boel goed te slopen.

Ruimte of golfplaten

De kosten van het verwijderen van asbest hangt af van de locatie waar het aanwezig is. Zit asbest bijvoorbeeld in de muren of de vloeren van je huis verwerkt? Dan zouden hiervan de kosten hoger uitvallen, dan bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbesthoudende golfplaten. Dit komt doordat het verwijderen van asbestplaten nu eenmaal makkelijker is dan het verwijderen van asbest uit de muren.

Storten asbesthoudend materiaal

Als het asbesthoudende materiaal is verwijderd, moet het afgevoerd worden. De asbestsaneringspecialist kan dit voor je afvoeren, maar je kunt ook in overleg met hem of haar het asbest zelf naar de vuilstort te brengen. In het laatste geval is het aan te raden om de asbesthoudende materialen in te pakken met bijvoorbeeld landbouwplastic. In sommige gevallen moet er een vergunning aangevraagd worden om de asbest af te voeren. Check dit van te voren goed bij de gemeente.

De prijs van het storten van het asbesthoudende materiaal verschilt per gemeente. Sommige gemeenten vragen een kostprijs per kilogram, dit kan variëren van €0 tot €25 per 100 kilogram. Bij sommige gemeenten is het mogelijk gratis het asbesthoudende materiaal te storten.

Vraag een offerte aan

Offertes aanvragen