Wet- en Regelgeving

In Nederland bestaat een uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van bouwen. Ook voor een (kleine) verbouwing heeft u hiermee te maken.

 

Bouwvergunningen

Informeer bij de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente naar de voorwaarden van verbouwingen. Doe dit voordat u begint aan het uitgewerkt plan! Richtlijnen voor bouwvergunningen verschillen per gemeente. De volgende regels zijn veel voorkomend:

 • De functie, hoogte en maximaal te bebouwen oppervlakte van gebouw of kavel zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Deze bindende bepalingen kunnen van invloed zijn op uw plannen.
 • Voor kleine verbouwingen is een bouwvergunning vaak niet noodzakelijk. Soms heeft u alleen een meldingsplicht bij de gemeente.
 • Een sloopvergunning is doorgaans vereist als er meer dan 10 kubieke meter bouwafval vrij komt. Als er asbest vrijkomt heeft u altijd een vergunning nodig.
 • Verbouwingen aan monumenten zijn altijd vergunningsplichtig
 • Het kan voorkomen dat een boom gekapt moet worden om plaats te maken voor de aanbouw.

 

Bouwvergunning aanvragen

Als het verbouwingsplan vergunningsplichtig is, kunt u een bouwvergunning aanvragen bij het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Na ontvangst van de aanvraag zullen B&W binnen 13 weken al dan niet goedkeuring voor de bouw verlenen. De voor de aanvraag vereiste bouwtekeningen kunt u door een aannemer of architect laten maken.

 

Procedure aanvraag bouwvergunning

Het plan wordt in die periode getoetst aan het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand, het bouwbesluit, de woningwet en de gemeentelijke bouwverordening. Ook wordt het voorgenomen bouwplan bekend gemaakt in nieuwsbladen in de gemeente. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het plan.

Het komt voor dat de beslissing met maximaal 13 weken wordt uitgesteld. Het uitstel dient gemotiveerd te zijn en goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vanaf het moment dat de bouwvergunning is verleend, moet u binnen 26 weken beginnen met de verbouwing.

 

Leges

Als de bouwvergunning is verleend, dienen leges betaald te worden. Dit komt neer op gemiddeld 1 tot 4% van de totale bouwsom.

 

Melding

In het geval van een melding moet u, binnen een periode van 5 weken na ontvangst, de gemeente schriftelijk laten weten of u toestemming krijgt voor de (ver)bouw. Ook voor een melding betaalt u leges.

 

 

Wet- en Regelgeving - Schade en geschillen ›

Erkend Vakwerk

 

 

 

Erkendvakwerk

 

 

.

Erkend Vakwerk

 

Alle vakbedrijven worden voortdurend beoordeeld en voldoen aan de volgende eisen:

 • meer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • financieel gezond en een goed betaalgedrag
 • ruime ervaring in werk waarvoor ze worden voorgedragen
 • geen openstaande klachten
 • aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten

 

Elk bedrijf heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld "7" of hoger voor de aspecten:

 • nakomen werkplanning
 • kwaliteit van het werk
 • prijs/kwaliteitverhouding
 • algemene indruk en professionaliteit

 

Bedrijven die klachten niet naar behoren oplossen worden geroyeerd.

 

Partners van Casius.nl

 

Partners van Casius

 

 

Publicaties

Lees wat andere bronnen te zeggen hebben over verbouwen in het algemeen en over Casius in het bijzonder.

 

Relevante artikelen: