Contracten

Het is verstandig om voor de start van de werkzaamheden uw afspraken met de vakman schriftelijk vast te leggen. Als beide partijen het contract getekend hebben ontstaat een bindende overeenkomst tussen de partijen.

 

Leg in het contract de volgende zaken vast:

 • naam van beide partijen
 • plaats van het werk
 • omschrijving van het werk
 • overeengekomen aanneemsom of honorarium/ uurtarief (vermeld ook de BTW)
 • wijze van betaling
 • aanvang en de uitvoeringsduur van het werk

 

Bijlagen bij het contract:

 • bijlagen, tekeningen, een technische omschrijving,
 • algemene voorwaarden, een planning, de (aangepaste) offerte, garantieregeling,
 • risicoregeling, boeteclausule voor te laat opleveren of ontbindende voorwaarden.

 

Als er verschil van mening ontstaat over de wijze van uitvoering of het uitvoeren van een bepaalde deeltaak, dan kunt u verwijzen naar de gemaakte afspraken.

 

Erkend Vakwerk

 

 

 

Erkendvakwerk

 

 

.

Erkend Vakwerk

 

Alle vakbedrijven worden voortdurend beoordeeld en voldoen aan de volgende eisen:

 • meer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • financieel gezond en een goed betaalgedrag
 • ruime ervaring in werk waarvoor ze worden voorgedragen
 • geen openstaande klachten
 • aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten

 

Elk bedrijf heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld "7" of hoger voor de aspecten:

 • nakomen werkplanning
 • kwaliteit van het werk
 • prijs/kwaliteitverhouding
 • algemene indruk en professionaliteit

 

Bedrijven die klachten niet naar behoren oplossen worden geroyeerd.

 

Partners van Casius.nl

 

Partners van Casius

 

 

Publicaties

Lees wat andere bronnen te zeggen hebben over verbouwen in het algemeen en over Casius in het bijzonder.

 

Relevante artikelen: