Vergunningen en Juridische zaken

Bouwvergunningen

In veel gevallen heeft u voor de verbouwing van uw huis een vergunning nodig. Het is belangrijk dat u hiervoor tijdig informeert bij uw gemeente, aangezien de aanvraag van een bouwvergunning soms enkele weken kan in beslag kan nemen.


Contracten met vakmensen

Maak goede afspraken met de vakman voor u met de uitvoering start om misverstanden te voorkomen. Leg de afspraken over uitvoeringsduur, materialen, kwaliteit, betalingsregelingen, etc. schriftelijk vast.

 

Erkend Vakwerk

 

 

 

Erkendvakwerk

 

 

.

Erkend Vakwerk

 

Alle vakbedrijven worden voortdurend beoordeeld en voldoen aan de volgende eisen:

  • meer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • financieel gezond en een goed betaalgedrag
  • ruime ervaring in werk waarvoor ze worden voorgedragen
  • geen openstaande klachten
  • aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten

 

Elk bedrijf heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld "7" of hoger voor de aspecten:

  • nakomen werkplanning
  • kwaliteit van het werk
  • prijs/kwaliteitverhouding
  • algemene indruk en professionaliteit

 

Bedrijven die klachten niet naar behoren oplossen worden geroyeerd.

 

Partners van Casius.nl

 

Partners van Casius

 

 

Publicaties

Lees wat andere bronnen te zeggen hebben over verbouwen in het algemeen en over Casius in het bijzonder.

 

Relevante artikelen: