Checklist Verbouwen

De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. U kunt de hokjes eventueel on-line afvinken en de lijst printen om tijdens het verbouwproces te gebruiken. De uitleg van de verschillende actiepunten vindt u onder fasen.

Bekijk ook onze specifieke checklists voor aanbouw, keuken en badkamer.

 

Stap 1: Het idee

 • Wat wilt u gaan verbouwen en met welk doel?
 • Inspiratie: heeft u goed gekeken naar alle mogelijkheden?
 • Heeft u uw idee(ën) opgeschreven?
 • Heeft u het idee besproken met uw gezinsleden?
 • Heeft u (genoeg) inspiratie opgedaan?
 • Zijn er oplossingen bij die u aanspreken?
 • In welke stijl dient het project uitgevoerd te worden?
 • Wat wilt u gaan verbouwen?
 • Zijn er gevolgen voor de rest van het huis en zo ja, welke?

 

Stap 2: De voorbereiding

 • Programma van Eisen uitschrijven
 • Afchecken of er geen wensen met elkaar in tegenspraak zijn.
 • Met de bank spreken over de financiering.
 • Budget vaststellen.
 • Bij de gemeente informeren naar bouwvergunningen.
 • Bij de gemeente en nutsbedrijf informeren of u in aanmerking komt voor subsidies.
 • Voorlopige planning opstellen, rekening houdend met vergunningsprocedures.
 • Bij verzekeringsmaatschappij informeren naar consequenties/verzekering tijdens de verbouwing.
 • Eventuele problemen i.v.m. het wooncomfort oplossen/ tijdelijke woonsituatie regelen.
 • Opslag van meubels regelen.
 • Plannen met de buren bespreken.

 

Stap 3: Het bouwplan

 • Leg de samenwerking met een (binnenhuis-)architect contractueel vast (indien van toepassing).
 • Maak van de huidige ruimte een schets op schaal waarop ramen, deuren, wandcontactdozen, radiatoren, tc. aangegeven zijn.
 • Onderzoek alle mogelijke indelingen. Let daarbij op de lichtinval.
 • Stel een 'boodschappenlijstje' van de benodigde materialen en producten op.
 • Vraag offertes bij vakmensen.

 

Stap 4: De prijs- en contractvorming

 • Vegelijk de offertes van de vakmensen op de volgende punten:
 • technische omschrijving (en de volledigheid ervan)
 • prijs per onderdeel
 • prijs van de stelposten
 • startdatum en uitvoeringsduur

Zodra u een vakman op het oog hebt:

 • Vergelijk de voorgestelde prijs met uw budget.
 • Bespreek de bezuinigingsvoorstellen.
 • Vraag de aannemer naar de CAR-verzekering en de bankgarantie.
 • Maak afspraken over:
 • betalingstermijnen
 • aankoop van bouwmaterialen
 • opslag van bouwmaterialen
 • afvoeren van bouwafval
 • Leg de afspraken vast in een verbouwingsovereenkomst die beide partijen tekenen voor aanvang van de werken.

Financiën:

 • Is de financiering in orde?
 • Zijn de subsidie(s) aangevraagd?
 • Zijn uw verzekeringen zo nodig aangepast?

 

Stap 5: De uitvoering

Algemeen:

 • Bereid uw huis voor op de verbouwing:
 • Ontruiming (waar nodig)
 • Breng eventuele tijdelijke woonsituatie in orde.
 • Voorzie een oplossing voor mogelijke stofontwikkeling.

Beslis:

 • Voortgangsbesprekingen met de vaklui: door u of de (binnenhuis-)architect?
 • Overzicht van meer- en minderwerk: door u of de (binnenhuis-)architect?

Aandachtspunten tijdens de verbouwing:

 • Is de afvoer van bouwafval geregeld?
 • Wordt de bouwplaats netjes gehouden?
 • Verloopt de uitvoering volgens de planning?
 • Zijn de bestelde materialen op tijd?
 • Houden de onderaannemers zich aan de afspraken?
 • Maak een overzicht van eventuele meevallers of meerkosten.

Financieel:

 • Betaal de vakman volgens afspraak.

Juridisch:

 • Meld eventuele schade bij de aannemer of verzekeringsmaatschappij.
 • Maak een overzicht van meer- en minderwerk.
 • Maak indien nodig een lijst met gebreken.

 

Stap 6: De oplevering

Algemeen:

 • Zijn de werkzaamheden op de afgesproken dag afgerond?
 • Wie is naast de vakman tijdens de oplevering aanwezig?
  • Uzelf
  • De (binnenhuis-)architect
  • een ervaren persoon/kennis
 • Houd de technische omschrijving, de offerte en de tekeningen bij de hand.
 • Overloop de lijst met gebreken van uzelf en/of de aannemer.
 • Maak afspraken over de verhelping van de de geconstateerde gebreken.

Juridisch:
Overloop het opleveringsrapport dat door de aannemer of (interieur) architect werd opgesteld.
Als u door het werk loopt, kunnen de volgende punten u houvast geven:

Algemeen:

 • Is al het afval verwijderd?
 • Zijn alle verfspatten, lijmresten, cementsluiers, etc. verwijderd?
 • Deuren en ramen:
  • Controleer op soepelheid, draai en eventuele klemming.
  • Test de sloten.

Glas- en schilderwerk:

 • Is het schilderwerk netjes uitgevoerd?
 • Zijn er verfdruppels, strepen of druipvlekken zichtbaar?
 • Is het glas kras- en breukvrij?

Tegelwerk:

 • Is het voegwerk in de gewenste kleur uitgevoerd?
 • Zijn de voegen tussen vloer en wand gekit of gevoegd?

Sanitair/ loodgieterswerk:

 • Controleer of alle kranen werken.
 • Controleer of het water goed wegloopt.
 • Overloop waar leidingen door de muur lopen (voor het geval u later gaat boren).

Elektriciteit:

 • Is er een groepenschema opgesteld?

CV-installatie:

 • Controleer of alle radiatoren bedienbaar zijn
 • Is de handleiding bijgeleverd?

 

Stap 7: Na de oplevering

 • Bepaal op u de opstal- en/ of inboedelverzekering moet verhogen.
 • Bewaar alle contracten, bijbehorende stukken, bouwvergunning, subsidie aanvraag, etc op een overzichtelijke manier in een map.
 • Zorg dat de verbouwde ruimtes gedurende een aantal maanden goed kunnen ventileren om het bouwvocht te laten verdampen.
 • Stel een lijst op van eventuele gebreken. Binnen 3 maanden na de oplevering kunt u, afhankelijk van de overeenkomst, gebreken laten herstellen door de aannemer. Meld de gebreken schriftelijk.

Onderhoud:

Denk nog na over/regel de volgende zaken:

 • buitenschilderwerk bijhouden
  - goten schoonmaken
  - hoe u goed kunt ventileren
  - hoe en door wie u kleine reparaties laat uitvoeren
  - onderhoud van bitumen op een plat dak
  - een service contract van de cv-installatie


Bekijk ook onze specifieke checklists voor aanbouw, keuken en badkamer.

Erkend Vakwerk

 

 

 

Erkendvakwerk

 

 

.

Erkend Vakwerk

 

Alle vakbedrijven worden voortdurend beoordeeld en voldoen aan de volgende eisen:

 • meer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • financieel gezond en een goed betaalgedrag
 • ruime ervaring in werk waarvoor ze worden voorgedragen
 • geen openstaande klachten
 • aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten

 

Elk bedrijf heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld "7" of hoger voor de aspecten:

 • nakomen werkplanning
 • kwaliteit van het werk
 • prijs/kwaliteitverhouding
 • algemene indruk en professionaliteit

 

Bedrijven die klachten niet naar behoren oplossen worden geroyeerd.

 

Partners van Casius.nl

 

Partners van Casius

 

 

Publicaties

Lees wat andere bronnen te zeggen hebben over verbouwen in het algemeen en over Casius in het bijzonder.

 

Relevante artikelen: