Stap 4: De uitvoering

Coördinatie werkzaamheden: Verschillende werkzaamheden in het verbouwingsproces hangen samen. De tegelzetter kan pas met de vloertegels aan de slag als de elektricien de bedrading heeft aangelegd. Deze kan op zijn beurt pas aan het werk als de vloer is aangebracht. ... Lees meer Het afstemmen van de werkzaamheden en het op tijd inschakelen van de diverse vakmensen vraagt om een goede coördinatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de aannemer.

 

Leveren bouwmaterialen: Het bestellen en aanleveren van bouwmaterialen zijn eveneens de verantwoordelijkheid van de aannemer. Als u zelf voor (een deel van) de materialen zorgt, stem aankoop en levering dan goed af op de overeengekomen planning.

 

Overleg: Tijdens de verbouwing zult u regelmatig overleggen met de aannemer of andere vakmensen over de voortgang. Aan de orde komen zaken als planning, kosten, veranderingen en problemen. ... Lees meer Het is verstandig om de daar gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een bouwverslag. Wanneer u een architect in de arm heeft genomen, kunt u zich laten vertegenwoordigen door de architect.

 

Meer- en minderwerk: Tijdens de uitvoering kan blijken dat er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit heet meerwerk. Het tegenovergestelde kan ook voorkomen: ... Lees meer u signaleert dat een in het contract omschreven klus komt te vervallen. Dan is er sprake van minderwerk. Natuurlijk hebben beide gevallen financiële gevolgen. Laat meer- en minderwerk niet op z'n beloop maar leg het vast.

 

Tips:

 • Maak foto's!
 • Betaal (termijnen) pas als u volledig tevreden bent.
 • Houd een dagboek bij. Schrijft op wie wat gedaan heeft en noteer bijzonderheden.
 • Schrijf bij regiewerk ook de werktijden en leveringen op.
 • Heeft u vragen? Twijfel niet en vraag het de uitvoerder. Of bel Casius 020-4638070.

 

 

 

 

 

offerteaanvragen

Erkend Vakwerk

 

 

 

Erkendvakwerk

 

 

.

Erkend Vakwerk

 

Alle vakbedrijven worden voortdurend beoordeeld en voldoen aan de volgende eisen:

 • meer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • financieel gezond en een goed betaalgedrag
 • ruime ervaring in werk waarvoor ze worden voorgedragen
 • geen openstaande klachten
 • aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten

 

Elk bedrijf heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld "7" of hoger voor de aspecten:

 • nakomen werkplanning
 • kwaliteit van het werk
 • prijs/kwaliteitverhouding
 • algemene indruk en professionaliteit

 

Bedrijven die klachten niet naar behoren oplossen worden geroyeerd.

 

Partners van Casius.nl

 

Partners van Casius

 

 

Publicaties

Lees wat andere bronnen te zeggen hebben over verbouwen in het algemeen en over Casius in het bijzonder.

 

Relevante artikelen: