Belasting

Hypotheekrente aftrek

De rente en de kosten van een hypotheek of andere geldlening afgesloten voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning, zijn aftrekbaar van de belasting. Deze kosten mogen maximaal 30 jaar - de meest voorkomende looptijd van een hypotheek - afgetrokken worden. Periodieke betalingen voor erfpacht en opstal kunt u ook aftrekken. Voor partners geldt dat het saldo van het eigenwoningforfait en de hypotheekrente en andere aftrekposten mogen worden verdeeld. Deze geeft u aan in box 1 op uw belastingaangifteformulier.

 

Waardering Onroerend Zaken (WOZ)

De WOZ-waarde is de waarde van de woning volgens Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Sinds 1 januari 2008 worden de onroerende zaken één maal per jaar getaxeerd voor de Wet WOZ. Op basis van de WOZ-waarde wordt het eigenwoningforfait en de onroerendezaakbelasting berekend.

 

Huurwaardeforfait

Het huurwaardeforfait is een geheven bedrag dat de eigenaar van een woning bij de aangifte inkomstenbelasting moet bijtellen als inkomsten. Het bedrag, een bepaald percentage van de WOZ-waarde van de woning, moet ongeveer gelijk zijn aan de jaarlijkse huur die men voor de woning zou kunnen ontvangen als die zou worden verhuurd. Deze heffing komt, zo bekeken, neer op het heffen van belasting omdat de huiseigenaar geen huur voor zijn huis hoeft te betalen.

 

Monument

Voor uitgaven aan een monumentaal pand zijn speciale regels opgesteld. Het voert te ver de mogelijkheden allemaal op te sommen, aangezien deze vaak specifiek zijn voor de regio en het soort pand. Informeer bij de gemeente naar de bepalingen.


Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

 


Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

Erkend Vakwerk

 

 

 

Erkendvakwerk

 

 

.

Erkend Vakwerk

 

Alle vakbedrijven worden voortdurend beoordeeld en voldoen aan de volgende eisen:

  • meer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • financieel gezond en een goed betaalgedrag
  • ruime ervaring in werk waarvoor ze worden voorgedragen
  • geen openstaande klachten
  • aanbevolen door ten minste 8 van de 10 laatste klanten

 

Elk bedrijf heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld "7" of hoger voor de aspecten:

  • nakomen werkplanning
  • kwaliteit van het werk
  • prijs/kwaliteitverhouding
  • algemene indruk en professionaliteit

 

Bedrijven die klachten niet naar behoren oplossen worden geroyeerd.

 

Partners van Casius.nl

 

Partners van Casius

 

 

Publicaties

Lees wat andere bronnen te zeggen hebben over verbouwen in het algemeen en over Casius in het bijzonder.

 

Relevante artikelen: